Strona główna

 


 

Papież Franciszek


 

Św. Jan Paweł II


 

 Modlitwa internauty

 

Wszechmogący Boże, który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo oraz nakazałeś poszukiwać dobra,

prawdy i piękna, proszę Cię przez wstawiennictwo św. Izydora, abym kierował się do tych witryn internetowych,

które są zgodne z Twoją wolą, a napotkanych internautów traktował z miłością i cierpliwością. Amen

Święty Izydorze: wspomagaj mnie.!!


 

Copyright 2019 by forever
All rights reserved

www.webd.pl